Proslov - hřiště

Vážení přátelé , sestry a bratři, milí hosté

Než přistoupíme k zahájení našeho slavnostního vystoupení mě dovolte abych předal nový prapor do rukou náčelníka, bratra Františka Matejíčka, s těmito slovy:

Bratře náčelníku předávám ti nový sokolský prapor naší jednoty, abyste pokračovali v činnosti sokola po další generace.

Dnešním dnem si připomínáme 100 let od založení sokola v Troubelicich. Těch 10 desetiletí je bezpochyby dlouhá doba. Včera na slavnostním zasedání v restauraci Tagros bylo uděleno 40-ti členů různá vyznamenání a ocenění. A to: jedna stříbrná medaile od české obce sokolské, která bude slavnostně předána na zasedání v Tyršově domě v Praze, bratru Vladimíru Hulovi. Dále 8 bronzových medailí a 6 pamětních listů od ČOS v Praze a 23 ocenění od sokola Troubelice předal Župní vzdělavatel bratr Vilém Klega a starosta jednoty bratr Oldřich Hubner. Dnes již nebudu vzpomínat historii našeho sokola ale nelze nevzpomenout, v tak významný den 5-ti bratří, kteří obětovali své životy za vlast. Byl to: Oldřich Dušek, Josef Malinek, Rudolf Otevřel, Antonín Vlček a Vlastimil Verner.

Hodně se dnes hovoří o zaměření tělocvičné a sportovní činnosti v Sokole. Musím přiznat, že i v této oblasti se střetávají názorové proudy konzervativní a moderní. Všichni bychom si ale přáli, aby kázeň v sokole vždy byla samozřejmá dnešní mladé generaci, a vytvářeli pro ni cvičební program moderní přitažlivější. Nechceme se vnucovat co a jak mají cvičit, ale naopak pro ně vytvořme co největší škálu cvičebního a sportovního vyžití, aby mohla být pro každého co nejzajímavější.

Co popřát sokolu obecně a hlavně naší jednotě zvláště:

Hodně mladých a nadšených cvičenců, cvičitelů, trenéru a cvičitelek a dostatek odpovědných činovníků na všech úrovních naší organizace

Sokolská spolupráce ať je nám především školou bratrské vzájemnosti. Žádné malicherné sváry ať nerozštěpují naší jednotu . Do sokola nepatří marnivost, která se všude tlačí do popředí a sobeckost jež zájmy osobní staví nad obecný prospěch. Sokol dnes stojí jakoby na počátku svého budování. Těžkosti jakoby neměli konec, slavná minulost, jakoby nás svazovala, jakoby nešla v dnešní době dost dobře použít. Cesta je snad obtížnější, než jsem si zprvu mysleli, snad je i jiná než ta, kterou jsme si vytkli. Co bylo, bylo. Minulost pokud svět stojí, se nikdy nevrátila a nevrátí. Tedy žádný nářek, nýbrž neúnavný nový čin. Sokol potřebuje naši práci a lásku. Dobře víme, že dnešní společnost obec není výlubkem občanských cností , máme-li tedy být pokračovateli sokolské obce nezbývá nám tedy nic jiného, než se postavit proti lhostejnosti. Víme všichni dobře, že ani ta nejkrásnější slova neznamenají nic, nestojí-li za nimi lidské úsilí, práce a nesmlouvavé hledání pravdy. Program sokola je programem otevřením, a to jak co do obsahu a zaměření, tak k věkovým kategoriím účastníků. Na závěr mi dovolte, abych popřál všem cvičencům a hlavně těm nejmenším hodně zdaru a vám vážení přátelé pěkný sportovní a kulturní zážitek. Sportu zdar.

©2008-2024 TJ SOKOL Troubelice | webmaster: vlacipe@seznam.cz